Naam van de instelling

Stichting Reservebank

KvKno: 01140508

Bank rek.no. NL16 RABO 0102 3632 85 tnv Stichting de Reservebank


Namen en functies van de bestuurders

Voorzitter: vacature

Secretaris: Mevrouw Hilda Jansen

Penningmeester: Mevrouw Jenny Goedhart

Directeur: Mevrouw Jeannette Seret

Fondsenwerver – Erik Hamburg


RISN/Fiscaal nummer

820150277


Postadres

jseret@outlook.com

9973 PK 14 Nederland

Tel. 0683241246